0
i varukorgen
  GÅ TILL KASSAN till kassan

En partner till Amazon marknadsför varorna, utan att vara direkt inblandad i betalningar samt logistik. Genom Amazons system kan ett enormt utbud av varor erbjudas till kunderna, utan att en partnern lagerhåller hela sortimentet. För sin tjänst får en Partner en liten procentandel av varans pris, utan att kunden behöver betala mer. En partner kan endera använda sig av enkla annonser eller erbjuda ett helt nytt användargränssnitt mot Amazons butik.

Varorna levereras av Merchants som är benämningen på de som säljer varor på Amazons webbplatser. En merchant hanterar ingen betalning från kunden, utan ansvarar enbart för att varan levereras till kunden. Merchants kan vara allt från små enmansföretag till stora koncerner. Amazon använder sig av ett stort antal Merchants för att leverera produkterna som saluförs. Amazon själva agerar även Merchant och tillhandahåller ett stort antal varor.